Az adatkezelésről

paragrafus

A Rock Diszkont tiszteletben tartja, és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, csak a vásárlással kapcsolatos célokra használjuk fel, harmadik személynek nem adjuk át.

Megrendelése során élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási joggal.

A szerződéstől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A Vevő nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha a csomagolást felbontotta.